Zoeken naar toetsing

   
 
toetsing
 
TOETSING Engelse vertaling bab.la Nederlands-Engels woordenboek.
toetsing" in het Engels. constitutionele toetsing de. NL toetsing de. toetsing ook: test, proef, toets, onderzoek, examen, keuring, poging, beproeving, proefstuk, proefneming. open_in_new Link naar bron. warning Vraag om herziening. Ik hoop van harte dat hun sympathieke voorstellen de juridische toetsing kunnen doorstaan.
leemanskredieten.be
Kwaliteit van toetsing onder de loep Sluijsmans Dominique Didactiek 9789044132946 Standaard Boekhandel.
Kwaliteit van toetsing is een actueel en relevant onderwerp in het hoger onderwijs. De eisen die aan deze kwaliteit worden gesteld zijn terecht hoog: toetsing moet immers leiden tot zorgvuldige beslissingen over studenten. Het is echter een complexe taak voor opleidingen om deze toetskwaliteit te garanderen.
live bands antwerpen
Toetsingsrecht - Wikipedia.
Zorgvuldige benoemingsprocedure rechters hof met uitgebreide hearings naar Amerikaans model. Stemde als Groep Wilders vóór het Wetsvoorstel-Halsema constitutionele toetsing in 2004 12 Toetsing zou rechters politieke uitspraken kunnen laten doen. Stemde tegen het Wetsvoorstel-Halsema constitutionele toetsing in 2004 en 2008.
toetsing Nederlands woordenboek Woorden.org.
Is het de toetsing of het toetsing? Het is de toetsing, want toetsing is vrouwelijk. Als je het aanwijst is het die toetsing. Wat is het meervoud van toetsing? Het meervoud van toetsing is toetsingen. Eén toetsing, twee toetsingen. Wat betekent toetsing?
Toetsing ExpertiseCentrum Hoger Onderwijs Universiteit Antwerpen.
Hieronder vindt u het overzicht van de ECHO-sessies die hebben plaatsgevonden gelinkt aan het thema: Toetsing beginnend bij de meest recente sessie. Sessie over paarsgewijze vergelijking: Waarom moeilijk beoordelen als het ook makkelijk kan? In de ECHO-publicatie Vijftig Onderwijstips, die voor personeelsleden van de UAntwerpen hier online raadpleegbaar is, komt het aspect Toetsing eveneens aan bod.:
Toetsing Plantenziekten en plagen NVWA.
De duur van de verzwaarde toetsing bedraagt 3 jaar, te rekenen vnaf dus inclusief het jaar van snijden van de aardappelen of gebruik van gesneden aardappelen. Nota Bene: Alle vormen van snijden of gebruik van gesneden pootgoed vallen onder de intensievere toetsing.
Toetsing in het hoger onderwijs Onderwerp Inspectie van het onderwijs.
De inspectie heeft in 2016 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de toetsing in het hoger onderwijs In deze publicatie vindt u desgewenst ook een toelichting op bovenstaande onderdelen van de toetsing. De examencommissies borgen de kwaliteit van de toetsing en werken daartoe altijd samen met docenten en managers.
toetsing - Traduction française - Linguee.
Maatregelen die de wijziging beogen van niet-essentiële onderdelen van deze verordening aangaande de opname van wijzigingen tot de maxima die zijn vastgesteld bij artikel3, lid1, artikel4bis, lid1, artikel7, lid1, en artikel8 van het Verdrag van Athene teneinde rekening te houden met de ingevolge artikel23 van het Verdrag van Athene genomen besluiten en daarbij behorende aanpassingen van bijlageI, worden vastgesteld volgens de in artikel9, lid2, bedoelde regelgevingsprocedure m e t toetsing.

Contacteer ons